2023-zwart
VIER JAAR OP RIJ DE BESTE
EVENTLOCATIE VAN NEDERLAND

Disclaimer

AANSPRAKELIJKHEID

Hoewel wij de grootste zorg hebben besteed aan de volledigheid en correctheid van de informatie op de website, kunnen wij niet instaan voor eventuele fouten en onvolledigheden. Wij aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Gebruik In geen geval kan deze site en de onderneming erachter aansprakelijk worden gesteld of verantwoordelijk worden gehouden voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door gebruik van de website (inclusief geschillen ontstaan tussen opdrachtgever en opdrachtnemer).

VERWIJZINGEN

Deze website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Wij hebben geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site.

COPYRIGHT

Op deze website wordt gebruik gemaakt van teksten, afbeeldingen en andere elementen. Wij streven ernaar om geen copyright te schenden. Mocht u van mening zijn dat dit wel gebeurd is dan kunt u contact met ons opnemen.